กิจกรรม “ทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล”

10494665_785962661456246_8404637593193521431_n

ตัวแทน นศ. หลักสูตร บธ.บ.(การบริการลูกค้า) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

Blog Attachment

Leave us a Comment