กิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี ๒๕๖๑

42272338_2280704808638711_1719694923814404096_o

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตัวแทนแต่ละหลักสูตรมอบพานดอกไม้ ธูป เทียน แด่คณาจารย์ เพื่อเอกลักษณ์ความเป็นไทย แสดงความความเคารพ พระคุณครู ด้วยกตัญญูกตเวที แสดงถึงความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ที่มั่นคง และงดงาม ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ ขอขอบคุณภาพจาก ฝ่ายโสตฯนิเทศศาสตร์     

    

      

    

    

    

    

    

     

    

 

Blog Attachment

Leave us a Comment