2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว

สร้างจิตอาสา_๑๘๑๐๐๕_0006

สาขาวิชาการบริการลูกค้า ได้จัดกิจกรรม ชมภาพยนตร์ “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ที่ส่งต่อความเชื่อ การเอาชนะใจตัวเอง และสร้างกำลังใจทำความดีเพื่อสังคม ทั้งนี่สาขาวิชาการบริการลูกค้า ยังร่วมบริจาคสบทบทุนโรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้ในกรนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร

     \

   

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment