อบรมวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

20181113_๑๘๑๑๑๓_0009

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 เข้าร่วม”การอบรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก” ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส เพื่อให้นักศึกษา

ได้มีประสบการณ์และเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารแบบแบบตะวันตก

      

     

       

 

Blog Attachment

Leave us a Comment