8 ก.ค. 55

ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดวัดราชาธิวาสวิหาร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอราสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2555

Blog Attachment

Leave us a Comment