ความพยายามของรุ่นพี่เพื่อรุ่นน้อง

รุ่นพี่ (รหัส 55) ระดมสมองคิดกิจกรรมเพื่อดูแลน้องใหม่ (รหัส 56) เริ่มจากกิจกรรมบูรณาการความรู้ในศาสตร์บริหารธุรกิจด้านการตลาดและการบริการลูกค้าที่ได้ร่ำเรียนมา 1 ปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ณ หน้าร้านชุดวิวาห์รัชนก ถนนตะนาว เขตพระนคร ทั้งนี้เพื่อหาทุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป

Blog Attachment

Leave us a Comment