กิจกรรมละลายพฤติกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์มหาวิทยาลัย สู่ AEC 5-7 เมษายน 2557 ณ หน่วยนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
Blog Attachment

Leave us a Comment