กิจกรรม “พับดอกบัว”

1399729_859467214105790_2207244490509292056_o

 

กิจกรรมพับดอกบัว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1 “อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

Blog Attachment

Leave us a Comment