ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 1

10914845_894390473946797_6460597376113012937_o

 

ทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภรา อวัยวานนท์ รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้า ด้านพัฒนาความรู้และวัฒนธรรมการบริการ กล่าวเปิด และแนะนำองค์กร ซึ่งในช่วงเช้านักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและการทำงานในองค์กร 4C ส่วนช่วงบ่ายนักศึกษาได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

Blog Attachment

Leave us a Comment