สัมมนา chang ห่วย 4 ด้าน สู่ความมั่งคั่ง 4 มิติ

10915137_887284194657425_7202974182381885073_n

 

เป็นสัมมนาของคนที่แสวงหาความสุข และมาเติมพลังชีวิต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่อยากได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาณพ ศิริณสาร นักพูด นักสร้างแรงบันดาลใจมืออาชีพ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment