การบริการลูกค้า รวมจิตอาสาจัดทำริบบิ้นดำแจกพสกนิกร

14796105_1254333177943483_474446710_o

นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมจิตอาสาจัดทำริบบิ้นดำแจกพสกนิกรที่มาร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหลวง และ พระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙25591020_251 25591020_1564 25591020_1907 25591020_2309  25591020_2813 25591020_3097 25591020_3362 25591020_3535 25591020_3947 25591020_4192 25591020_4334 25591020_4674 25591020_5208 25591020_5719 25591020_5817 25591020_6165  25591020_7976 25591020_8158 25591020_9371 25591020_9599
14812874_1254352517941549_1308692477_o 14678002_1254352307941570_1414907952_o   14796105_1254333177943483_474446710_o 14787121_1254333231276811_1854745645_o14803334_1254351981274936_228231379_o

Blog Attachment

Leave us a Comment