กิจกรรม AP OPEN HOUSE 2019

20181105_๑๘๑๑๐๕_0022

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า ร่วมมือกับ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดเพื่อนักศึกษา สัมผัสประสบการณ์ ฝึกทำงานจริงอย่างเข้มข้น เจาะลึกทุกกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับโครงการนักศึกษาฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 32 ห้อง 502

      

 

      

 

     

 

     

Blog Attachment

Leave us a Comment