ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล

1102019_๑๙๑๐๐๒_0034

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับบทบาทในการบริการลูกค้าซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต  เมื่อวันที 27 กันยายน 2562

      

        

       

Blog Attachment

Leave us a Comment