เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Active Learning): บุคลิกภาพเพื่อการบริการลูกค้า


น้องๆรหัส 62 แต่งตัวไปรเวทสวยงาม เพื่อเรียนรู้การแต่งตัว แต่งหน้า อย่างไรให้เหมาะกับตนเอง ในรายวิชาบุคลิกภาพเพื่อการบริการลูกค้า
21 พฤศจิกายน 2019

Blog Attachment

Leave us a Comment