พัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Senior True Day))บรรยายพิเศษ เรื่อง “Resume & Interview Skill” โดย คุณชนาภรณ์ ฉันทประทีป Partner-talent Development, The Prep Academyบรรยายพิเศษ เรื่อง “Voice for Success”โดย ครูลูกแก้ว วริศรา บำรุงเวช ผู้ฝึกสอนการออกเสียงและการแสดงบรรยายพิเศษ เรื่อง “Call Center @ Heart” โดย อาจารย์สรวิทย์ บัวศรี นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Blog Attachment

Leave us a Comment