งานปัจฉิมนิเทศ และ Senior True Dayดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงานต่อ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเป็นประธานในพิธีกล่าวปัจฉิมโอวาทจากนั้นพิธีมอบทุนการศึกษา และถ่ายภาพร่วมกัน โดย คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสความก้าวหน้ากับทรู” ต่อจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ โดย คุณทัศไนย เหมือนเสนผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และถ่ายทอดประสบการณ… ดูเพิ่มเติม

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Blog Attachment

Leave us a Comment