กิจกรรมแข่งขันแสตนเชียร์ คณะวิทยาการจัดการ

11947681_1009078145811362_3038921848428385111_n

 

ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 58 เข้าร่วมการแข่งขันแสตนเชียร์ และการแสดงคั่นระหว่างกิจกรรม พร้อมกับตัวแทนดาวเดือน รหัส 58 ร่วมแสดงกับตัวแทนดาวเดือนของคณะ

Blog Attachment

Leave us a Comment