หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Video Tour

ครั้งแรกของประเทศไทย ทรู ผู้นำการสื่อสารครบวงจร ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เพียงคุณมีใจรักงานบริการ ตั้งใจ และใฝ่เรียนรู้ โอกาสดีๆ รอคุณอยู่ ได้โอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ฝึกงานแบบมืออาชีพ และรู้จักลูกค้าในตลาดด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารอย่างแท้จริง มีโอกาสรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากทรู และโอกาสแจ้งเกิดเป็นพนักงานทรูอย่างเต็มภาคภูมิ